İstanbul nitelikli hırsızlık davası avukatı, nitelikli hırsızlık davalarında deneyim kazanmış ve başarılar elde etmiş avukatlara verilen isimdir. Nitelikli hırsızlık suçu; başkasının zilyedi olan taşınır bir malı zilyedin haberi olmaksızın kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak olan ve Türk Ceza Kanunu madde 141-147 arasında düzenlenen hırsızlık suçunun; aynı suçun kapalı yerde bulunan, özellikli bir fonksiyonda olan, özel beceriyle alınabilecek olan, kamu malı olan, suçta teknolojinin kullanıldığı bir eşya üzerinde gerçekleştirilmesi halinde oluşan bir suç tipidir ve nitelikli hırsızlık suçu TCK md. 142’de hüküm altına alınmıştır. Nitelikli hırsızlık suçu, takibi şikayete bağlı olmayan, savcı tarafından re’sen soruşturma yapılması gereken bir suç tipi olup, nitelikli hırsızlık suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Nitelikli hırsızlık suçu TCK md.142’de şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında veya kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında ( md. 142/1-a),
 • Toplu taşıma araçlarında veya bunların duraklarında, varış veya kalkış yerlerinde (md.142/1-c),
 • Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal hakkında (md.142/1-d),
 • Gelenek veya özgülenme veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında (md.142/1-e),
 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak (md.142/2-a),
 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle (md.142/2-b),
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak (md.142/2-c),
 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak “veya kilitlenmesini engellemek” suretiyle (md.142/2-d),
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle (md.142/2-e),
 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak (md.142/2-f),
 • Büyük veya küçük baş hayvan hakkında (md.142/2-g),
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında (md.142/2-h)

İşlenmesi halinde nitelikli hırsızlık hükümlerince fail cezalandırılmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçu gibi “yüz kızartıcı suçlar” kapmasına giren bu tip suçlar kişinin hayatını etkiler ölçüde olabileceğinden bu tarz davalar için iyi bir İstanbul nitelikli hırsızlık avukatı ile çalışmak son derece önemlidir.

Open chat