İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişilerin hastalığı geçirmemiş olması, aşılı olmaması veya negatif PCR testinin olmaması durumunda bu tür etkinliklere katılmalarına müsaade edilmemektedir. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi şartı aranmaktadır.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecektir.

Genelgeye göre;

  1. İşçiler, COVİD 19’la ilgili olarak işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelidir.
  2. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. (Bu durumun devamsızlığa, kalıcı sağlık sorunlarına ve iş sözleşmesinin feshine varabilecek sonuçları olduğu hatırlatılmalıdır).
  3. COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenecektir. (Bu durumdaki işçilere aşağıdakine benzer bir yazı tebliğ edilebilir.)
  4. Bu tebligat ve sonrasında test sonuçları işverence saklanmalıdır.
  5. Yazıyı tebellüğ etmeyen ya da test sonuçlarını getirmeyen işçilere öncelikle ücretsiz izin uygulaması tercihen yapılabilecektir.
  6. Genelgenin uygulama açısından ilk olması nedeniyle sonuçlarının olgunlaşması beklenmelidir. Bu aşamada işçinin iş sözleşmesinin feshinden kaçınmalıdır.”
  7. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı da aşı yaptırmayan öğretmenlerin haftada iki kez pcr testi yaptırmalarını zorunlu hale getirmiştir.
Open chat