Türkiye de Rusların boşanması mümkündür. Milletlerarası Özel Hukuk kuralları gereği yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de boşanmaları bir aile hukuku meselesi olduğundan tarafların müşterek milli hukukuna tabi olmaktadır. Boşanma taraflarının farklı ülke vatandaşları olması halinde ise boşanma bakımından müşterek mutad mesken hukuku hükümleri uygulanmaktadır. Böyle bir hukukun da bulunmaması halinde ise yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de Türk hukuku kurallarına göre boşanabilmektedir.

Değişik ülkelerde değişik dinî, kültürel ve sosyolojik sebeplerin etkisiyle boşanma konusuna yaklaşımlar farklı olmaktadır. Ancak bugün dünya üzerindeki ülkelerin çoğunda boşanma benimsenmiştir. Boşanma çoğu zaman adlî makamların önünde gerçekleşse de bazı hukuk düzenlerinde dinî ya da idarî makamların da boşanma bakımından yetkili olduğu görülmektedir. Özellikle idarî boşanmalarda eşlerin her ikisinin de boşanma konusunda anlaşmış olması gerektiği için, idarî boşanmaların çok hızlı, az masraflı ve mümkün olduğunca az stresli bir boşanma yolu olduğu söylenebilir.

Rusların boşanması ve Rus Hukukuna Göre İdari Boşanma

Eski Sovyetler Birliği Hukukunda mevcut olan idarî boşanmalar, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da Rus Hukukunda aynen mevcudiyetini korumaktadır. İdarî boşanmanın esaslarına bakıldığında, eşlerin ergin olmayan çocuklarının bulunmaması ve boşanma yönünde karşılıklı anlaşmaları koşuluyla, evliliğin idarî boşanma yoluyla sona ermesi mümkündür. İdarî makama gelince de Rusya Federasyonu’nda idarî boşanmalarda yetkili idarî makam, belediyelerdir. Ancak, belediyelerin yetkisinin boşanmanın tescili ile sınırlanmış olduğuna dikkat çekmek gerekir. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde hükme bağlanan anlaşmalı boşanmalar, her ne kadar başka bazı hukuk düzenlerindeki idarî boşanmaya yakın koşulların sağlanmasını gerektirse ve idarî boşanmadakilere benzer avantajları sağlasa da yine de Türk Hukukunda idarî boşanmadan söz etmek mümkün olmayacaktır.

İdari Boşanmaların Tanınması ve Tenfizi

İdarî boşanma kararlarının her iki hukuk açısından tanınmasına gelince; Türk Medeni Hukukunda idarî boşanmalara yer verilmediği gibi, Türk Milletlerarası Usul Hukukunda da idarî boşanma kararlarının tanınmasına olanak sağlanmamıştır. Zira Türk Hukukunda sadece ve sadece yabancı mahkemelerden verilen kararların tanınması ve tenfizi düzenlenmiştir. Fakat, Türkiye’nin de taraf olduğu Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında 1967 tarihli Kişi Halleri Komisyonu Sözleşmesi dikkate alınırsa, Sözleşmeye üye Devletlerin ister yargı organları isterse de idarî makamları tarafından verilen ve evlilik bağına ilişkin kararların tanınması öngörülmüştür. Ancak Rusya Federasyonu bahsi geçen Sözleşme’ye taraf değildir. İdarî boşanma kararlarının tanınmasına Rus hukuku açısından bakıldığında; Rusya Federasyonu Aile Kanunu’nun 160. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre, yabancı ülkelerde o ülke kanunları gereğince yetkili makam tarafından verilmiş boşanma kararları da Rusya Federasyonu’nda tanınacaktır.

Son 10-15 yıl içerisinde Rus-Türk evliliklerinde artış kaydedilmektedir. Ancak, kültür farkı ve diğer nedenlerden dolayı bu evliliklerin sona ermesi ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Boşanma, Rusya Federasyonu’nda gerçekleşecekse, eşler, koşulların sağlandığı takdirde, boşanmak için mahkeme yerine idarî makamı tercih edebilirler. Ne var ki, böyle bir yoldan sağlanan boşanmanın Türk Hukukunda tanınması bugün için mümkün değildir. Bundan dolayı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında idarî boşanma kararlarının tanınmasına dair bir antlaşmanın kabul edilmesi isabetli olacaktır. Böyle bir antlaşmanın, boşanan eşlerin menfaatleri bir yana, mahkemelerin iş yükünü azaltacağı da şüphesizdir. Ancak Türk-Rus evliliklerinin adli makamlarca Türkiye’de ve Rusya’da kanunlar ihtilafı kurallarına uygun şekilde sonuçlanması mümkün kılınmıştır. Türkiye de Rusların boşanması süreci ile ilgili detaylı bilgi ve profesyonel yardım için iyi bir Uluslararası çalışan İstanbul boşanma avukatı, Bakırköy boşanma avukatı ve Antalya boşanma avukatı ile çalışmak son derece faydalı olacaktır.

Rusların boşanması hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

boşanma avukatı
bakırköy boşanma avukatı
kadıköy boşanma avukatı
üsküdar boşanma avukatı
şişli boşanma avukatı
kağıthane boşanma avukatı
beşiktaş boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı
boşanma avukatı istanbul
Open chat