YATIRIM FONU KATILMA PAYI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

YATIRIM FONU KATILMA PAYI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Türkiye Vizesi İkamet Ve Çalışma İzni

Türkiye Vizesi İkamet Ve Çalışma İzni

Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve üç aydan fazla Türkiye’de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibi yabancıların bulundukları ülkedeki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Operational Proceedings

Operational Proceedings

In our office, we provide services in the following areas. Preparation of Employment ContractsEmployment ContractsDistributor and Supply Chain ContractsSales Contracts Compliant with Online Trade and Information LawWe provide services on Service Procurement Agreements.

After The Decision Investing in Türkiye

After The Decision Investing in Türkiye

Informing about Executions in Government Institutions Taxing Bodies Banks Insurance Companies Social Security Institutions Chambers of Commerce and Industry Free Trade Zones Customs Consultancy on Preparation and Sufficiency of Trading of Oil and Petroleum Products...

Investing in Türkiye

Investing in Türkiye

Management of Attorneyship Required Procecesses and Attorneyship Services
Agency for Foreign Investors on Pre-Interviewing with the Customers Convenient to Target Profile and Detecting Conveniency for Commercial Criteria.

Open chat