Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şekillenecek olan düzenleme sulh komisyonları sistemini içeriyor. Tören’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz” sözleri dikkat çekmekte.

Arabuluculuk Sistemi “Geç Gelen Adalet” Şikayetlerine Çözüm Oldu mu?

Ülkemizde geçmişten bu yana şikayet edilen yargı yükünün fazlalığı nedeniyle yargı davalarının geç sonuçlanması ve “geç gelen adalet” sorununa çözümler getirilmeye çalışıldığı bir gerçek. Bunun en büyük örneği ise arabuluculuk sistemi. Yargıdaki iş yükünü hafifletmek maksadıyla getirilen arabuluculuk sisteminin yargı sistemine olumlu etkilerinin olduğu muhakkak. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında arabuluculuk sistemi ile ihtiyari, ticari, iş ve tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin pek çok dosyada yargıya ulaşmadan uzlaşma sağlandığı görülüyor. Ancak yargıdaki halihazırda bulunan dosya sayılarının fazlalığına bakıldığında arabuluculukla çözümlenen dosya sayıları çözüm yolu için yetersiz kalmakta.

Sulh Komisyonları ile Hedeflenen Nedir?

Sulh komisyonları da işte bu noktada devreye giriyor. Adalet Bakanlığı’nın “yargı reformu kapsamında idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklara ilişkin köklü değişiklik” notunda “sulh komisyonlarına” dair bilgiler yer alıyor. Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu kapsamında gündeme gelmesi beklenen düzenleme kapsamında idari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliğinin zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu düzenleme uygulamada yeknesaklığın sağlanmasına hizmet edecek.

Sulh Komisyonları ile idari uyuşmazlıklar mahkemelere gitmeden önce çözülmesi ve bu suretle vatandaşların işleri kolaylaştırılacak. Kişiler ile idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıklar, en az masrafla, hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi amacıyla sulh uygulaması yeniden yapılandıracak. Bununla vatandaşın hukukunun daha iyi korunması hedefleniyor. Düzenleme yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak.

Open chat