Türkiye iş kanununda takım sözleşmesi olup şirketler hukuku ve iş hukukunda yasalar ve kanunlar ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre kişi veya kurumların takım sözleşmesinden kaynaklanan hakları korunmaktadır.

İş Kanununda Takım Sözleşmesi

İş Kanununun 16. maddesine göre, birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Sözleşme yazılı şekle tabidir ve sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücretin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Takım sözleşmesi uygulamada İnşaat işleri, tarım işleri, yükleme ve boşaltma işleri, mevsimlik işlerde söz konusu olmaktadır. Bu sözleşmede takım kılavuzu, takımda yer alan işçilerin adına işverenle görüşüp anlaşarak işçilerin her birisinin iş yerine gelip işe başlayacaklarını taahhüt etmektedir.

Takım kılavuzu ile iş verenin iradelerinin birleşmesi ile takım sözleşmesi kurulmuş olur. Takım sözleşmesi kapsamındaki işçinin iş yerine gelip işe başlaması ile işe başlayan işçi yönünden iş ilişkisi kurulmuş sayılmaktadır. İşveren, işçilerin ücretlerini her birisine ayrı ayrı ödemek zorundadır. İşçilerin ücretlerinden takım kılavuzu için herhangi bir kesinti yapılamaz.

Takım sözleşmesinin yazılı yapılması, geçerlilik koşuludur. İş hukukunda bu tür sözleşmeler ile ilgili bir çok düzenleme yapılmıştır.

Open chat