Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tanıma ve Tenfiz arasındaki farklar çok önemlidir. Tanıma ve tenfiz arasındaki farkları ele alırsak ayrı ayrı tanımlamak gerekir. Tanıma kararı ve Tenfiz kararı olarak ele almalıyız. Tanıma ve Tenfizin arasındaki farkları da belirtmek gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tanıma kararı, yabancı mahkeme kararının tespit edilmesine ve kendi hukuk sistemi içerisinde de tanınmasına yönelik bir karardır. Tanıma kararında, Tenfiz de olduğu şekilde devlet organlarının harekete geçme ve işlem yapması gerekmemektedir. Bunu yabancı mahkeme tarafından verilen kararın onaylanması ve tanıma kararı veren ülke içinde geçerli olduğunun belgelenmesi şeklinde de düşünebiliriz.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Arasındaki Farklar

Tanıma ve Tenfiz arasındaki farklar çok önemlidir. Tanıma ve tenfiz arasındaki farkları ele alırsak ayrı ayrı tanımlamak gerekir. Tanıma kararı ve Tenfiz kararı olarak ele almalıyız. Tanıma ve Tenfizin arasındaki farkları da belirtmek gerekir.

Tenfiz’de aranmakta olan bütün koşullar tanıma için aranmamaktadır. Tanımada daha az koşul bulunmaktadır. Yabancı bir mahkeme kararına istinaden geçerli bir tanıma kararı alınması için Tenfiz kararı alma şartı bulunmamaktadır. Fakat yabancı bir mahkeme kararına Tenfiz kararı alabilmek için önce “Tanıma Kararı” şartı bulunmaktadır. Yani Tenfiz kararı tanıma kararını kapsamaktadır.

Tanıma

Tanıma kararı görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir.

Tenfiz

Tenfiz kararı tanıma kararı alındıktan sonra sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Ayrıca açılması ve süreçlerinin yürütülmesi gereklidir. Daha detaylı bilgi için Tanıma ve Tenfiz sayfamıza bakın.

Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. tenfiz kararları ise sadece uygulama yani icra edilmesi gereken kararlar hakkında verilebilmektedir. Tenfiz kararı bir sonuç doğurucu nitelikte olan inşa-i bir karardır. Boşanmaya ilişkin tenfiz kararları velayet, mal paylaşımı, evlilik ile edinilmiş hakların kaybedilmesi sonuçlarını doğurur.

Bunların arasında soyadı kullanımı ile başlar oturma izni vatandaşlık kanunu ile ilgili hükümlerin icra edilmesi, çocuklar ile ilişkinin kurulmasını gerektiren velayet kararları, evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşılması gibi birçok yan dava konusu olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Nüfus işlemleri üzerinde kayıt değişikliği etkisi boşanma kararları ile benzer, aynı nitelikte ve eş değerdedir.Tanımada kesin hüküm etkisinin, hükmün verildiği ülkede kesinleşme tarihinden itibaren geçerlidir. Tenfizin zorla icra etkisi ise, Tenfiz kararının kesinleştiği tarih ile geçerli olmaktadır. Boşanmanın tanınması ve Tenfizi davası şekli bir davadır. Kanunda belirtilen evrakların toparlanması ve konusunda uzman bir avukata vekalet verilmesi ile Türkiye’ye gelmeden neticelendirilebilir.

Yurt dışında alınan boşanma kararı

Yurt dışında alınan boşanma kararının hemen ertesinde boşanmanın tanınması ve Tenfizi davası açmak daha hızlı ve kesin bir çözüm sağlar. Zira birçok vatandaşımız bu davanın varlığından bihaberdir. Uzun yıllar sonra Türkiye’ye dönüşlerinde hala evli olduklarını fark etmekte ve bu nedenle evrakların toparlanması çok daha uzun ve meşakkatli bir iş haline gelmektedir.

Aradan geçen zaman nedeni ile evrakların toparlanması oldukça maliyetli ve zaman alan bir işlem olabilmektedir. Bu süre içerisinde halen evli olmanın vermiş olduğu potansiyel rahatsızlıklardan ise bahsetmiyoruz.

Boşanma kararının tanınması

Boşanmanın tanınması ve Tenfizi davasının hızlı bir şekilde neticelenmesi için boşanan eşle iletişimin kesilmemesi büyük önem arz etmektedir. Zira boşanılan eşin kendisini Türkiye’de bir avukatla temsil etmemesi halinde süre çok daha uzun ve zor bir sürece yayılmaktadır. Bu nedenle bizim yurt dışında boşanan çiftlere en önemli tavsiyemiz boşanılan eş ile iletişimin kesilmemesi ve boşanmanın hemen ertesinde Türkiye’de boşanmanın tanınması ve Tenfizi konusunda uzman bir avukata vekalet vermeleridir.

Unutmayın, yurt dışında boşanmanız Türkiye’de de boşandığınız anlamına gelmez…

Open chat