Tenfiz Kavramının Hukuki Niteliği

Kısaca Tenfiz; verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir.

Yabancı bir mahkeme kararının Tenfizi ise yabancı ülkede verilen kararın sonucunda oluşan diğer hukuki işlemlerin icra edilebilirliği demektir. Yani ilamın yerine getirilmesi ile ilgilidir. Tanımada icra (yerine getirme anlamı ile ) olabileceği gibi genelde ise icradan ziyade o ilamdan kesin delil veya kesin hüküm olarak yararlanma durumu vardır.

Boşanmada Yabancılara ilişkin Uygulama

Boşanma başvurusunda bulunan evli bireylerin tabiiyetlerine göre değişkenlik gösteren kurallar mevcuttur. Türkiye’de ve Türkiye ile birlikte Lahey de uluslararası anlaşmaya imza atan diğer tüm ülkelerde uygulamayı belirleyen kurallar ve yöntemler aşağıdaki gibidir.

Boşanma davası açılan ülke önce boşanma davasını açan eşlerin uyruklarına bakar. Her ikisi de kendi ülkesinin vatandaşı ise kendi ülkesinin Hukuk Kurallarını uygular. Eşlerden birisi yabancı ise

  • Evlilik yabancı olan eşin ülkesinde mi gerçekleşmiş?
  • Yabancı olan Eş kendi ülkesinin Hukuk Kurallarının uygulanmasını Talep etmiş mi?

Durumlarına bakara uygulanacak Hukuk Tespiti yapar ve buna göre Süreçleri icra eder.

Uluslararası geçerli olan Kurala göre bir ülke mahkemesinin verdiği kararın tek başına bir başka ülkede geçerliliği yoktur. Bu nedenle bu kararın geçerli olmasının istendiği ülkede bu kararın tanınması ve bu kararın sonuçları ile ilgili diğer hukuki süreçlerin başlatılması isteğinde bulunur. Buna tanıma davası başvurusu ile yapabilir.