İstanbul tapu avukatı, genellikle tapu iptal ve tescil davasına bakan avukatlara verilen isimdir. Bu dava türlerinin pek çok nedenle açılması mümkündür. İyi bir İstanbul tapu avukatı ile çalışılmasının oldukça faydalı olacağı tapu iptal davalarının çeşitleri ise şu şekildedir:

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Kamulaştırma işleminin tamamlanması için idarenin adli yargıda gayrimenkulün sahibi aleyhine tapu iptal ve tescil davası açması gerekir. İdarenin açtığı bu davada İstanbul tapu avukatı davalı tarafta mülk sahibinin haklarını savunur. İdarenin kamu yararı kararı yerinde değilse, bu işleme karşı idari yargıda dava açılabilir. İstanbul tapu avukatı da, birbiriyle bağlantılı bu süreçleri takip ederek davanın taşınmaz sahibinin lehine bitmesini sağlamaya çalışır.

Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası

Kadastro;

  • Bir bölgede bulunan arazilerin kayıt altına alınması
  • Arazi özelliklerinin haritada ve kayıtlarda belirlenmesi
  • En son da arazide mülkiyet hakkı bulunanların tapu kaydına tescilini sağlayan devlet tarafından yapılan bir işlemdir.

Arazilerde kadastro (tapulama) yapılırken arazinin boyutları, sınırları veya hak sahibinin kim olduğu konularında yanlış tespitler yapılabilmektedir. İstanbul tapu avukatı yanlış tespitleri engellemek için tapu iptal ve tescil davası açan kişidir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve İstanbul Tapu Avukatı İşlevi

En sık yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan taşınmazın satımı vaadidir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi taraflara sözleşmenin uygulanması sürecinde hak ve borçlar yükleyen tam iki taraflı sözleşmelerdendir. Bu sözleşmeler, tapu avukatı İstanbul ile birlikte tanzim edilmelidir.

Şufa Davası (Önalım Hakkı Davası)

Önalım hakkının koşulları oluşmuşsa İstanbul tapu avukatı aracılığıyla tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Şufa davası, paylı mülkiyette pay sahibi olmaktan kaynaklanabileceği gibi sözleşmeden de kaynaklanabilir. Şufa hakkının kaynağına göre önalım davası açılmalıdır.

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Mirasta mal paylaşımı davası, bir yönüyle bir tapu iptal ve tescil davasına dönüşebilir. Miras hukukundan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları taraf sayısının çok olması nedeniyle oldukça uzun sürdüğünden İstanbul gayrimenkul avukatı yoluyla dava açmak dava sürecinin uzamasını önler.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

tapu davası
Open chat