Türkiye’de sığınmacılar, mülteciler, vatansız kişiler ve tüm yabancılara yönelik evlilik usulleri için geçerli kanun Türk kanunlarıdır. Türk mevzuatına göre, bir Türk vatandaşı ile bir sığınmacı, mülteci veya vatansız bir kişi veya farklı uyruklardan iki yabancı Türk makamları tarafından evlendirilebilir. Türk makamları tarafından kıyılan bütün nikâhlar Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tabidir.

Nikâhlar belediyelerin evlendirme dairelerindeki nikâh memurları tarafından kıyılır. Bu nedenle, evlenmek isteyen çiftlerin gerekli belgeleri belediyelere sunmaları gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere, Türkiye’de yalnızca resmi (medeni) nikâhın yasal olarak tanındığının altını çizmek önemlidir. Resmi nikâh harici hiçbir nikâh türü Türkiye’de tanınmamaktadır. Resmi nikâh, çocukların ve özellikle kadınlar olmak üzere eşlerin yasal haklarını güvence altına almak açısından önemlidir. Yalnızca resmi nikâhtan sonra dini nikâha (imamlar tarafından kıyılan) izin verilmektedir.

Türkiye’de evlilik yaşı

Türkiye’de yasal evlilik yaşı 18’dir. Kişinin 18 yaşın altında evlenmesine imkan sağlayan bazı istisnalar bulunmaktadır. 17 yaşındaki bir kişinin evlenmesine ebeveynlerinin veya yasal vasisinin rızasıyla izin verilebilir; 16 yaşındaki bir kişinin evlenmesine ise mahkeme kararı ve ebeveynlerinin veya yasal vasisinin rızasıyla izin verilebilir.

Hukuki yaptırımlar

Çocukla yapılan resmi olmayan bir “evlilik” Türk Ceza Kanunu uyarınca çocuk istismarı olarak değerlendirilmektedir. Failler hapis cezası da dâhil olmak üzere cezalandırılmaktadır.

Devlet kurumları, sağlık ve eğitim kurumları ve STK’lar herhangi bir koruma riskiyle karşı karşıya kalan çocukları Türk makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. Buna ek olarak, bir suçun işlendiğini gören herkes bunu yetkililere bildirmekle yükümlüdür.

Evlilik için gerekli şartlar

Türk Medeni Kanunu, yaşa ilişkin şartlara ek olarak çiftlerin evlenmek için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerektiğini belirtmektedir:

  • Yalnızca ayırt etme gücüne sahip zihinsel kapasite sahibi olan kişilerin evlenmelerine izin verilmektedir; akıl hastalıkları evliliğe engeldir.
  • Yakın akrabalar arası evlilik yasaklanmıştır. Bu kapsamda, kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında; evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında ve kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasındaki evlilikler yasaklanmıştır.
  • Evlenmek isteyen eşlerden biri veya her ikisi de zaten evliyse, öncelikle önceki evliliğin bitirilmesi şarttır. Türk Medeni Kanunu uyarınca çok eşlilik yasaktır ve suç olarak kabul edilmektedir; bu düzenleme Türk vatandaşlarına uygulandığı gibi mültecilerin dâhil olduğu yabancılar için de geçerlidir.
  • Evlilik sona ermişse, daha önceden evli olan kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Ancak kadın gebe olmadığını gösteren bir sağlık raporu alabilirse, üç yüz günlük bekleme süresi ortadan kalkar.

Evlenme akdi için gereken belgeler

Evlenmek için aşağıdaki belgelerin belediyelerin evlendirme dairelerine sunulması gerekmektedir:

  • Evlenme beyannamesi: Çift, evlilik başvurusunda bulunan her iki tarafın da imzalaması gereken bir evlenme beyannamesi sunmalıdır,
  • Başvuru sahiplerinin evli olmadıklarını gösteren bekârlık belgesi,
  • Başvuru sahiplerinin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını doğrulayan sağlık raporu,
  • Dört adet fotoğraf.

Ek olarak, reşit olmayanlar ve kısıtlı kapasitesi olan kişiler için yasal temsilcinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesi gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgilere İstanbul Boşanma Avukatı üzerinden ulaşılabilir.

Daha fazla bilgi ve randevu için 0532.4426233 no.lu telefondan bize ulaşabilir, WhatsApp yoluyla yada info@kemalkaya.av.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.

Open chat