“Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı” ünvanı, layık olunması oldukça zor olan ancak olunduğunda da pek çok müvekkilin, haklı ve haksızın, alacaklının ve borçlunun hayatına dokunmak anlamına gelmektedir. İyi bir avukat olmak, yalnızca kariyer hedeflerinde en tepeye yerleşmekten ibaret olmamakta, Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı olma konusunda ciddi özveri ve kabiliyete sahip olmak gerekmektedir. Peki Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı olma hususunda ne gibi mesleki ve kişisel yeterliliklerin bulunması gerekir? Önce bu soruya cevap verelim.

  • Bir Uzmanlık Alanına Sahip Olmak

Türkiye’nin en iyi “boşanma” avukatı kalıbından da anlaşılacağı üzere, avukatların mesleki hayatlarında daha yatkın ve başarılı oldukları alanda yoğunlaşmaları enerji ve gelişimin belirli bir alana yöneltilip örneğin boşanma davaları konusunda daha fazla tecrübe ve başarı elde edilmesine katkı sağlamaktadır.

  • Güçlü İletişim Becerilerine Sahip Olmak

İyi bir avukat olmak ve ülkenin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı olarak akıllara kazınmak için; iyi bir konuşmacı, iyi bir dinleyici ve çoğu zaman dava esnasında büyük yer kaplayan dilekçe yazma konusunda başarılı olabilmek adına iyi bir yazı diline sahip olmak diğer avukatlardan sıyrılmanın en önemli noktaları arasında yerini bulmaktadır.

  • Mesleğin Pratiğine Hakim Olmak

İstanbul’un en iyi boşanma avukatı olmak ve bunu tüm Türkiye’ye taşımanın yolu, mesleğin pratiğine olan hakimiyetten geçmektedir. Adliye koridorları ve mahkeme salonlarında deneyimli olmak, hakim ve müvekkilin beklentilerini bilmek başarılı sonuçlara giden yolda büyük paya sahip olmaktadır.

  • Müvekkil Çıkar ve Beklentilerine Uygun Hareket Etmek

Boşanma istemiyle Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı arayışında olan müvekkillere mal rejimleri, velayet sistemi, boşanmanın dayandırılacağı sebeplerle ilgili açıklayıcı olmak ve müvekkilin çıkarını gözeten bir tutum izlemek, hem müvekkil-avukat iletişimi açısından, hem de davanın başarıyla sonuçlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Boşanma istemiyle kendisine dava açılan müvekkil için de aynı durum geçerli olmakta, müvekkilin bilinçlendirilmesi ve çıkarlarının korunması açısından Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı ünvanına layık olmak bu şekilde mümkün olabilmektedir.

  • Analitik Düşünme ve Eleştirel Değerlendirme Becerisine Sahip Olmak

Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı olmanın yolu, analitik düşünme yeteneğinden, müvekkil ve avukatın kendi kararlarına dahi eleştirel değerlendirme perspektifinin olmasından geçmektedir. Alınan kararın ve hakimin verebileceği kararın etraflıca düşünülmesi, tek bir yoldan ilerlenmeyip her zaman bir “B planı”nın varlığıyla hareket edilmesi olası kötü durumları önceden tespit edip kolay önlem alınmasına yardımcı olmaktadır.

Özetle, Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı olmak için sahip olunması gereken kişisel özellikler ve tecrübenin bulunması halinde başarı tesadüf olmaktan çıkmakta, temsil edilen boşanma davalarında kaybetme oranı oldukça düşerken, başarı oranı artmakta ve “İstanbul’un en iyi boşanma avukatı” denildiğinde Türkiye’nin en önemli ve gelişmiş şehri olan İstanbul’da nam salmak son derece olası bir durum halini almaktadır.

Open chat