Uluslararası Avukat 

Uluslararası alanda çıkan meseleler, bazen tüm toplumu etkileyecek bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası mahkemelerde yapılan hukuki bir yargılama bazen siyasi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, özellikle son dönemde İstanbul uluslararası avukat bu tür yargılamalarda önemli roller üstlenmiştir.

Avukatın uluslararası ve ulus üstü mahkemelerdeki fonksiyonu gittikçe artmaktadır. Uluslararası alana yayılmış insan ilişkileri ve devletlerin birbiriyle olan karmaşık ilişkileri bir İstanbul uluslararası avukat hukuki yardımını zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek için İstanbul uluslararası avukat alanı diğer meslekler gibi bir taraftan uzmanlaşmakta diğer taraftan gittikçe profesyonel hale gelmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) Uluslararası 

AİHM’e başvuru yapan başvurucu bir uluslararası avukat vasıtasıyla başvuru yapabilir. Ayrıca kişilerin yapılan duruşmalara da bir İstanbul uluslararası avukat ile birlikte katılması mümkündür. Kişi hangi ülkedeki İstanbul uluslararası avukat hukuki yardımından yararlanmak istediğini kendisi belirler.

Uluslararası Ceza Mahkemesinde Uluslararası Avukat

Uluslararası Ceza Mahkemesi; soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı suçu gibi önemli suçlara dair uluslararası yargılama yapmaktadır. Bu sebeple de ilgili mahkemelerde uluslararası avukat, mahkemenin önemli bir sacayağı olarak görülmektedir.

Uluslararası Adalet Divanında Uluslararası Avukat

Uluslararası Adalet Divanı, yalnızca devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakmaktadır. Kişilerle devletler veya kişilerin birbirleriyle olan uyuşmazlıklarına bakma yetkisi yoktur. Uluslararası avukat, bu mahkemelerdeki yargılamalarda devletler için oldukça önemli bir görev ifa eder. Çünkü, İstanbul uluslararası avukat uyuşmazlığın tarafı olan herhangi bir devleti temsil etmektedir. Devletler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, hukuki tartışmalar oldukça spesifik konulara indirgenerek yürütülür. Bu sebeple İstanbul uluslararası avukat bu süreçteki fonksiyonu meselenin hukuki olarak ortaya konulmasında tayin edici olabilmektedir.

Open chat