Velayet ve Vesayet

Velayet ve Vesayet hukuki anlamına bakıldığında bir birleri ile alakalı konulardır. Vesayetin olabilmesi için öncelikle bir çocuğun velayetini almak gerekir. Bundan sonra vesayet ortaya çıkar. Şimdi bu iki kavramı inceleyelim. Hukuki anlamda nedir ve nasıl bir yol izlenmelidir.

Velayet ve Vesayet Nedir - Vasi Nasıl atanır?

Velayet ve Vesayet Nedir – Vasi Nasıl atanır?

Velayet ve Vesayet Nedir?

Velayet ve Vesayet Türk medeni kanununda ve Aile hukukunda yeri olan bir kavram olup yasalar ve kanunlar ile hakları belirlenmiştir. Buna göre iki başlıkta sizlere açıklamak gerekiyor.

Velayet Nedir?

Velayet bir çocuğun korunması ve büyütülmesi için ve çocuğu temsil edilmesi için kanuni olarak tüm haklara  sahip olmaya “velayet denir. ” Boşanmalarda sıkça rastlanan bir kavramdır. Çünkü boşanmalarda çocuk var ise aile mahkemesi kimde kalacağı ile ilgili velayet davası kabul edebilir. Bundan dolayı da velayet davası ile ilgili detaylı bilgileri Velayet nasıl alınır yazımıza bakabilirsiniz.

Boşanmalarda Velayetin hangi tarafa verileceği neye göre belirlenir?

 • Velayet konusu çocuğun bakımı ve çıkarlarının hangi tarafın daha iyi koruyacağı
 • Eğer bebek ise anne bakımına ihtiyacı var ise ( 0 ile 4 Yaş arası )
 • Çocuğun duygusal bağı hangi tarafa daha çok yatkın ise
 • Hangi tarafın daha iyi şartlar sunabileceğine göre
 • Eğer kardeşleri var ise ve daha iyi ilişki kuracak ise kardeşlerin olduğu tarafa göre
Velayet davalarında yukarıdaki gibi nedenler velayetin verileceği tarafı belirlemede yüksek derecede yardımcı olmaktadır. Çocuğun isteği de çok önemlidir. Yukarıda yazılan durumlara göre hakim değerlendir fakat çocuğun hangi taraf da daha mutlu olacağı ve çocuğun hangi tarafı daha çok istediği de göz ününde bulundurularak hakim kararını verir.

Vesayet Nedir?

Vesayet diğer bir adıyla vasi olmaktır. Vasi olmak reşit olmayan çocukların ve yasal hakları kısıtlanmış olanların haklarının korunması için hukuken temsil eden kişiye vasi denir.  Vasi, velayet, vesayet özünde her ne kadar birbirlerine benzerlik gösterse dahi farklı kavramlardır. Hukuki açıdan bu kavramlar ayrılmıştır.

Vasi Nasıl Atanır?

Vasi anabilmesi için reşit olmayan bir çocuk olması gerekir veya akıl sağlığı yerinde olmayan ve kanuni hakları kısıtlanmış olması vasi atanabilmesine sebep olmaktadır. Anlaşılır bir şekilde açıklamak gerekirse yasal hakları kısıtlanmış bireylerin velisi konumuna gelen kişiye vasi diyebiliriz.

Vasi Gerektiren Durumlar Nedir?

Bir bireye vasi atanabilmesi için kanunlar karşısında iki durum söz konusudur. Aksi halde vasi atanamaz. Yasa ve kanunlar açıkça vasi atanması ile ilgili düzenlemeleri yapmıştır.

Reşit olmayan birey için vasi atanması

Yaşı küçük olan bireylerin reşit olana kadar normal şartlarda kanuni temsilcisi velisidir. Her hangi bir sebepten dolayı reşit olmayan çocuğun babası yok ise kanunen çocuğa reşit olana kadar vasi atanır. Vasi atanması ile beraber çocuk 18 yaşını doldurduğunda artık vasiye ihtiyacı kalmamış olur.

Bireyin Haklarında Kısıtlılık Kararı Olması

Vasi tayini gerektiren ikinci hal ise kısıtlılıktır. Kısıtlanmayı gerektiren haller ise Medeni Kanun’da tek sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki durumlarda kısıtlama ve vasi atanması istenebilecektir.

 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
 • Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı
 • Kötü yaşam tarzı
 • Kötü yönetim
 • Savurganlık
 • Hapis Cezası
 • Kişinin kendi talebi
Vasi Tayini Atanması Nasıl Olur?

Reşit olmayan biri için vasi olmak isterseniz  vasi tayini olması gerekmektedir. Bunun için de Sulh hukuk mahkemesine Vasi Tayin Dilekçesi ile dava açmak gerekir. Bu konuda genelde ret olma durumu yüksek olduğundan dolayı bir velayet avukatı ile görüşmenizde veya duruşmalara avukat ile katılmanızda fayda vardır.

Open chat