Miras bırakan öldüğünde mirası atanmış ve yasal mirasçılarına geçer. Ancak bu mirasçılığı belgeyle saptamak önemlidir. Bu anlamda Veraset ilamı nedir?” sorusuna mirasçıların ve mirastaki paylarının resmi olarak saptandığı ve yazıya geçirildiği belge cevabını vermek mümkündür. Veraset ilamı ile kişiler, resmi olarak miras bırakanın malları üzerinde hak sahibi olduklarını beyan ederler. Ancak bu belgeye her zaman itiraz edilmesi mümkündür. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve hak kaybına uğramamak için veraset ilamı için iyi bir İstanbul miras avukatı araştırması yapılmalıdır.

Veraset İlamı Düzenlenmesi

Mahkemeye veya notere talep için verilecek veraset ilamı örnek hali şu şekilde düzenlenir:

  • Davacının bilgileri
  • Miras bırakanın bilgileri
  • Olay kısaca anlatılır (miras bırakanın ölümü neticesinde miras kalması gibi)
  • Hukuki nedenler
  • Hukuki deliller
  • Bunlarla ilgili ilam talebi

Bu dilekçe üzerine herhangi bir sorun ya da itiraz yoksa en geç 1 ay içinde veraset ilamı ilgililere verilir.

Veraset İlamı Süresi

Miras bırakan vefat ettikten sonra mirasçılar için 1 ay içinde veraset ilamı çıkarma gerekliliği vardır. Kanuni mirasçılar için veraset ilamı süresi miras bırakanın ölümüyle başlar. Atanmış mirasçılar içinse bu başlangıç, mirasçı olduğunu öğrendiği tarihtir. Ancak bu gerekliliğin doğrudan bir cezası ya da hak kaybı yaratma ihtimali bulunmamaktadır.

Veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi geçerliliği içinse herhangi bir süre öngörülmemiştir.

Veraset İlamı Ücreti

Veraset ilamı ücreti her yıl değişiklik göstermektedir. 2021 yılı itibariyle bu ücret 250 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan işlemler sonrasında ücret artmışsa artan gider avansı talep edilip kalan ücretin iadesi sağlanır.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler

Kanuni mirasçıların alacağı veraset ilamı için gerekli belgeler şunlardır:

  • Nüfus kayıt örneği
  • Ölüm belgesi
  • Veraset ilamı dilekçesidir.

Atanmış mirasçılar içinse ek olarak miras sözleşmesinin veya vasiyetnamenin sunulması gerekir.

Mahkemenin somut olayda gerekli görmesi üzerine tanık dinlenmesi veya bilirkişi incelemesi istemeye yetkisi bulunmaktadır.

Veraset İlamı Hangi Mahkemeden Alınır

Veraset ilamı, Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları için Sulh Hukuk Mahkemelerinden ya da noterlerden alınabilmektedir. Ancak yabancılar ve ikameti yurt dışında olanlar için “Veraset ilamı hangi mahkemeden alınır?” sorusunun cevabı yalnızca Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Kesinleşme süresi mahkemeler için en geç 1 aydır. Noterlerde ise bu süre çok daha hızlı işler.

İlama itirazlar da yine Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılır. Detaylı bilgi için miras avukatı İstanbul araştırması oldukça önemlidir.

Open chat