Yabancı Ülkede alınan Boşanma Kararlarının Uygulanma Usulleri

Yabancı ülkede boşanma kararlarının uygulanması için ülkemizde de bir boşanma kararlarını tanıma davası açılmalıdır. Aksi halde bu kararların ülkemizde geçerli olmayacaktır.

Türkiye’de açılacak olan bir Tanıma ve Tenfiz davasında önce Türkiye Tarafından Tanınan bir ülkede alınmış olan boşanma kararının olması gerekliliğinden bahsetmiştik. Ayrıca Tanıma ve Tenfiz davalarında Türk Mahkemeleri tarafından kontrol edilecek hususlar şunlardır.

Yabancı Ülkede Boşanma Kararlarının Uygulanması

Yabancı Ülkede Boşanma Kararlarının Uygulanması

Yabancı Ülkede Boşanma Kararlarının Uygulanması

  • İlam yani mahkeme kararı hukuk davasına ilişkin olmalı, boşanma davası bir hukuk davasıdır.
  • Yabancı mahkeme kararının Türk mahkemelerinin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalı,
  • Yabancı mahkeme Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmamalıdır.

Tanıma davasının açılabilmesi için öncelikle ilgili yabancı mahkemeden üzerinde kesinleşme tarihini gösterir kesinleşme şerhli karar aslı alınır ve apostil şerhi ile kararın o ülke makamlarına ait olduğu tasdik ettirilir. Sonrasında yabancı dilde yazılı bu kararın yeminli tercümesi ve noter onayı yaptırılması gerekir.

Ayrıca Uygulamada Türk Mahkemeleri Re’sen gözettiği noktalar arasında; “Yabancı ülke mahkemesinde uygulanan hukuk nedir” konusuna dikkat eder.

  1. Türk hukuk sistemi ve kanunları uygulandı ise bu uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
  2. Kendi ülkesinin hukuk sistemini uyguladı ise bu uygulama sisteminin Türk Kamu düzenini ihlal edip etmediğini kontrol eder.

Yabancı Mahkemenin verdiği boşanma kararı Türk Mahkemelerinde tanıma veya Tenfiz yolu ile kabul edilmedikçe, taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar. Evliliğin sağladığı tüm haklar devam eder.

Böyle bir durumda; Taraflar Türkiye’de halen evli olarak kabul edileceğinden, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm haklar devam edecektir. Birlik içinde edinilen mallar, velayetin halen ortak olması, Vatandaşlık hakları, oturma ve çalışma izinleri, Fikri Mülkiyete ilişkin ortak paylar gibi birçok konu taraflar evliymiş gibi değerlendirileceği için bu taraflardan birisi için istenmeyen bir durum oluşturabilir.

Evlilik birliği Türkiye’de devam ediyor göründüğünden, tarafların yeniden evlenmesi de mümkün olmayacak, buna rağmen yapılmış olan evlilikler bir hüküm taşımayacaktır. Yurt dışında boşanmış fakat bu boşanma kararını Türk Mahkemesinde tanıtmamış olan vatandaşlarımız, daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçseler bile, tekrar evlilik yapmak istediklerinde (özellikle yeni evlilik bir Türk Vatandaşı ile olacak ise) sorun yaşayacaklardır. Çünkü Türkiye’de halen evli görünmektedir.

 

Open chat