Yağma avukatı İstanbul araştırması, gasp olarak da bilinen ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir suç tipi olması maksadıyla bu tip suçlar için oldukça önemlidir. Yağma suçu Türk Ceza Kanunu madde 148-149’da düzenlenen bir suç tipi olup hırsızlık suçunun işlenmesinin cebir veya tehdit yoluyla işlenebiliyor olması sebebiyle bileşik suç niteliğindedir. Cebir veya tehdit kalıbındaki “veya” kalıbından da anlaşılacağı üzere aynı zamanda seçimlik hareketli suç niteliğinde olan yağma suçu şikayete bağlı olmayan, tespiti halinde savcı tarafından re’sen soruşturulması gereken bir suç tipi olup zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmektedir.

İçine senet yağmasının da girdiği basit şekilde işlenebilen yağma suçları suçun basit şeklini oluşturmakta ve bu durum TCK md.148’de düzenlenmektedir. Nitelikli yağma suçu ise TCK md. 149’da düzenlenmiş olup nitelikli yağma suçunu oluşturan haller şu şekilde belirlenmektedir:

  • Yağma suçunun silahla işlenmesi (silah olarak kullanılmaya elverişli her türlü alet)
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
  • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde işlenmesi
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
  • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla
  • Gece vaktinde

Yağma suçunun en basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl arasıdır. Ancak yağma suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde ise suçun cezası, 10 yıldan – 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde belirlenmektedir. İşlenmesi halinde suçun nitelikli haline göre cezaya hükmolunmaktadır. Tüm bu günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir suç tipi oluşu ve işleniş şekilleri, nitelikli hallerinin bulunması sebebiyle bu suç tipi için yağma avukatı İstanbul araştırması yapmak gerekmektedir.

 

Open chat