Devir Hukuki kavram olarak; Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem olarak tanımlanmaktadır. Buna göre iş hukukunu ilgilendiren iki kavram gündeme gelir, İş yerinin ve iş sözleşmesinin devir edilmesi.

Türkiye Cumhuriyeti Yasa Bütünlüğü içerisinde “Devir” kavramı

Ülkemizdeki yasa koyucuların bazı tanımları yapmadan önce birbiri ile ilişki içerisinde olan kavramlardan bazılarına öncelik tanıyarak onları daha önce tanımlama ihtiyacı hissetmişlerdir. Tıpkı burada “ALT-işveren” tanımı yapılabilmesi için bu yazımızda tanımlamak zorunda olduğumuz İşyerinin sahibinin değiştiği durumların tanımlanması gibi. Bir iş davasında da diğer tüm davalarda olduğu gibi iki ana kriter taraflar yani Davalı ve Davacı taraftır. Bu nedenle işyerinin sahibi her zaman işveren olmayabilmektedir. Bu nedenle işverenin kim olduğu sorusunu cevaplamadan önce işyerinin sahipliği ve işvereni bulmak için yapılan düzenlemelerden biri de kanun bütünlüğümüz içerisinde Tanımlanması zaruri hale gelen devir kavramı ve alt başlıklarıdır.

İŞYERİ DEVRİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ