Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının Türkiye’de dava açması elbette mümkündür. Ancak bu halde dava açmanın belli şartlara tabi olduğu görülmektedir. Yurt dışında çalışanların yaşamsal faaliyetlerini, iş ilişkilerini, aile bağlarını kurduğu yer ve düzenli olarak yaşam sürdüğü yer, kişinin mutad meskeni olarak kanunda yerini bulmaktadır. Özellikle uluslararası hukuk bakımından milletlerarası özel hukuk kurallarında sıkça rastlanan bu kavram kişinin çalıştığı ve ikamet ettiği yeri de kapsar. Halihazırda Türkiye’de çalışan ve aynı zamanda Türk vatandaşı olan kişiler bakımından şart olmayan bazı dava prosedürleri yurt dışında çalışanların Türkiye de dava açması ve Türkiye’de dava açmak isteyen yabancı ülke vatandaşları için geçerli olmaktadır. Türkiye’de dava açmak isteyen ve mutad meskeni yabancı ülkede olan Türk vatandaşlarının uzak olabilecekleri Türk hukuk sistemi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak ve hak kaybına uğramamak adına iyi bir İstanbul uluslararası avukat veya Mecidiyeköy boşanma avukatı ile çalışması son derece faydalı olacaktır.

Teminat Yükümlülüğü Nedir

Teminat gösterme yükümlülüğü, Türk vatandaşı olup yabancı ülkede çalışan davacının özellikle davalının davayı kazanması hâlinde yargılama giderleri ile duruma göre davalının muhtemel zarar ve ziyanını talep ve icra edebilme konusunda bir güvence teşkil etmektedir. Zira, davacının yabancı ülkede mutad meskeninin olması nedeniyle Türkiye ile bağlarının olmaması veya zayıf olması söz konusu olabilir. Bu nedenle, ileride ortaya çıkabilecek güçlüklerin önüne geçilmesi ve bu giderlerin önceden talep edilerek güvence altına alınması amaçlanmıştır. Teminatın para olarak yatırılması kararlaştırıldığında söz konusu teminat, Türk parası olabileceği gibi yabancı para da olabilir. Ancak Yargıtay uygulamasına bakıldığında döviz cinsinden teminat yatırılmasının istendiği ve dövizin Merkez Bankasına yatırıldığının ispatlanmasının gerektiği görülmektedir. Bu durum doktrinde, teminatın döviz cinsinden istenmesinin yasal dayanağı olmadığı (Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatında) gerekçesi ile eleştirilmektedir.

Mahkemede Teminat Gösterme Zorunluluğu 

Türk mahkemelerinde dava açabilmek için teminat gösterme zorunluluğu Hukuk Muhakemeleri Kanununun 84. ve 89. Maddelerinde yerini almaktadır. Eğer Türk vatandaşı bir Türk mahkemesinde dava açarsa bu gibi durumlarda teminat istenmemektedir. Ancak Türk vatandaşının Türkiye’deki mutad meskenini, yani konaklamasını gösteren bir belge ve delil yoksa bu gibi durumlarda doğrudan teminat isteme yolu açılmaktadır. Çünkü bu gibi durumlarda mahkeme Türk vatandaşını doğrudan bir yabancı vatandaş gibi kabul etmektedir. Bu durumun da 84. madde uyarınca teminatı zorunlu kıldığı görülmektedir. Teminat gösterilmedikçe davanın ilerlemesi de söz konusu olmayacaktır.

Mahkemede Teminat Gösterme Süreci

Teminat gösterme, dava açıldıktan sonra mahkeme hakimi tarafından sunulan bir durumdur. Burada belli bir süreç söz konusudur. Eğer verilen süreç içinde teminat gösterilmezse mahkeme doğrudan kararı iptal etmektedir. Bu da davayı açan kişi için dava sürecinin uzamasına yol açar. Ancak verilen süreç içinde teminat gösterilirse dava teminat doğrultusunda gelişim gösterir.

Her Dava İçin Teminat Gösterme Zorunluluğu Var Mıdır

Yurt dışında çalışanların Türkiye’de dava açması veya dava açmak isteyen yabancı ülke vatandaşının varlığı durumunda teminat gösterme zorunluluğu her dava için geçerli olmaktadır. Bu durum, Türk mahkemelerinden yararlanmanın şekil şartıdır. Teminat gösterme, kişinin yararlanacağı mahkemece kabulü için önem taşır. Teminat gösterilmezse eğer dava sonuca bağlanmaz. Hatta dava sürecinin işlenmesi bile söz konusu olmaz. Ancak kişinin özel bir statüden dava açıyor olması bu durumun istisnası niteliğindedir. Dava süreci kişi için gizli kalınması gereken bir süreçse bu gibi durumlarda doğrudan değerlendirme sürecine geçilebilmektedir. Mahkeme kararı direkt olarak değerlendirir. Eğer mahkeme kişinin gizliliğini onaylarsa o zaman teminat gösterme zorunluluğu ortadan kalkar.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

boşanma avukatı
bakırköy boşanma avukatı
kadıköy boşanma avukatı
üsküdar boşanma avukatı
şişli boşanma avukatı
kağıthane boşanma avukatı
beşiktaş boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı
boşanma avukatı istanbul
Open chat